BurBags-Outlet.com

BurBags-Outlet.com

แบรนด์ชุดชั้นในระดับโลกเปิดตลาดซื้อขายออนไลน์

ชนุเดชเริ่มอาชีพแฟชั่นอีคอมเมิร์ซที่ บริษัทซื้อขายออนไลน์เสื้อสเวตเตอร์แคชเมียร์สั่งทำและตัดสินใจให้ Adore Me เป็นนักศึกษาฝึกงาน เธอจำได้ว่ามีคน 10 คนเมื่อเธอเข้าร่วม บริษัท และเธอก็เติบโตทีมการตลาดจากตัวเธอเองเป็นประมาณ 25 คน เนื่องจากบริษัทเองเติบโตขึ้นจากรายได้ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 เป็นรายได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ในปีนี้ปีเดียว บริษัท เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี ฉันคิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่าสนใจและสนุกจริงๆ”

ปี 2020 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของการซื้อขายออนไลน์

2020 นำเสนอโลกด้วยการหยุดชะงักครั้งใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและความจำเป็นที่องค์กรจะต้องมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว อุตสาหกรรมค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ผู้ค้าปลีกหลายรายพบหนทางที่จะเอาชนะและเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางความท้าทาย ผู้ชนะที่แท้จริงในการค้าปลีกในโลกแห่งการทำงานใหม่นี้คือแบรนด์ที่มีการนำเทคโนโลยีพนักงานอัจฉริยะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำหรับพนักงานอยู่แล้ว ผู้ค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทั้งผู้บริโภคและพนักงานในปี 2020 อย่างไรและจะใช้กลยุทธ์เหล่านี้ต่อไปได้อย่างไรในปีใหม่ โมเดลขายปลีกและ HCM ที่กลมกลืนกัน 2020 ตลอดทั้งปีและการแพร่ระบาดผู้ค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จสูงสุด (ผู้ที่รักษาฐานลูกค้าที่ภักดีและยอดขายที่เพิ่มขึ้น) ได้ปรับรูปแบบการค้าปลีกให้สอดคล้องกันซึ่งหมายความว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นช่องทางหลักและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความสำคัญดังกล่าว องค์กรเหล่านี้มีรูปแบบการซื้อขายออนไลน์และการสื่อสารในทุกช่องทางที่มีประสิทธิภาพและยอมรับพวกเขามากยิ่งขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาด เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการค้าปลีกที่กลมกลืนกันผู้ชนะที่แท้จริงในอุตสาหกรรมยังยอมรับการจัดการทุนมนุษย์แบบกลมกลืน (HCM) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นในปี 2020 พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของพนักงานด้วยความเอาใจใส่ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อช่วยในการสื่อสารกับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็รับประกันความเป็นอยู่ที่ดีความปลอดภัยและประสิทธิผล 2021 ในขณะที่เราทุกคนหวังว่าปี 2021 จะนำมาซึ่งความท้าทายน้อยลง

View More